Поклон пред паметта на Климент Величков

21 November 2020
Автор: start-photo.bg

С дълбоко прискърбие научихме за кончината на един от доайените в българската спортна журналистика Климент Величков. Той отдаде целия си живот на професията, превръщайки работата си в еталон за всеки след него. Завинаги ще се помнят дългите години работа във вестник „Старт“, начинът, по който отрази 7 олимпийки игри и всичко, направено по един истински стойностен журналистически път.
Ние – един колега и приятел Бончук Андонов и екипът на “Startphoto” като продължител на традицията на вестник „Старт“, поднасяме дълбок поклон пред паметта на една достойна личност. А съграденото от Климен Величков през годините ще остане за поколенията.
Водещо новини